เป็นตัวอ่อนด้วงมั้ยค่ะ มีมือเล็กๆ หัวส้มๆน้ำตาลๆ ตัวขาว
ตัวนี้ชอบกินรากค่ะ
  • 2
โฆษณา