28 ก.ย. 2023 เวลา 16:52 • การเกษตร
เป็นตัวอ่อนด้วงมั้ยค่ะ มีมือเล็กๆ หัวส้มๆน้ำตาลๆ ตัวขาว
ตัวนี้ชอบกินรากค่ะ
โฆษณา