เราไปทำธุระในห้องน้ำ... เราทำถูกแล้ว ส่วนใครจะเอาโสตประสาทมารับ ก็เรื่องของเค้า ไม่ต้องอาย เพราะอายไป ก็ไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นครับ 🙂
  • 1
โฆษณา