โลกใบใหญ่มีเค๊กก้อนใหญ่เป็นรางวัลให้กับชีวิตทุกชีวิตรวมถึงมีที่ยืนมีโอกาสมีความสำเร็จที่แตกต่างกับคนหลายๆบุคลิกลักษณะเพียงแต่เข้าใจความเป็นตัวเราจุดเด่นจุดด้อยจุดต่างเพื่อสร้างจุดยืนที่ความสำเร็จ
ของเราในเค๊กของเรา อย่ามัวแต่กังวลท้อใจเสียโอกาส
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา