30 ก.ย. 2023 เวลา 04:41 • ปรัชญา
"ปม" ความไม่เรียบ ติดขัด มัดเป็นก้อน
เกิดได้คนทุกคนไม่เว้นยากดีมีจน ทุกวัย
ระหว่างที่เดินทางในอดีตที่ผ่านมาหรือปัจจุบัน
ประสบการณ์ชีวิตที่เป็นปมส่วนใหญ่มาจากอดีต
ที่เก็บงำจดจำฝังใจเจ็บปวดรวดร้าวน้อยมาก
ที่้ราจะพูดว่าเป็น"ปมบวก"ถ้าบวกไม่เรียกปม
ต้องเรียก"พรสวรรค์หรือจุดเด่น"
คิดก็คือปมตามมาจากอดีต เข้าใจปมดี
จุดอ่อนไหวบอบางจุดตายจุดห้ามแตะ
ติตำหนิสะกิดเราให้ดีและรับรู้ยอมรับ
เดินไปกับปมจนผ่อนคลายเป็นเนื้อเดียวกัน
ใช้ปม ออกหน้าเป็นจุดแข็งสร้างความยอม
รับสร้างความสำเร็จ คิดว่าตลกเงินร้อยล้าน
ตลกชื่อดังเกือบตลอดชีวิต"ปม"ความหน้า
เกลียดไม่หล่อ บางคนก็หน้าแทบไม่ใช่มนุษย์
"ปมใหญ่"ทำให้พลิกกลับมาสร้างจุดเด่นได้
หลักคิดและวิธีการดำเนินชีวิตสำคัญว่า
"โอดครวญท้อแท้" วนก็วนหนีมาตลอดชีวิต
รึเปล่าล่ะเผชิญหน้าคุยกับปม เข้าใจปม
เดินไปกับปมอย่าสันติ จนปมมองหาจุดเด่น
ของปมสร้างเป็นจุดต่างต่างที่ความสามารถ
ก้าวต่อไปก็จะได้ไม่ต้องหนีกังวล
โฆษณา