คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ผมต้องขอบคุณ
ถ้าวันนี้จ่ายเงินทอนตังส์ไม่เป็นไม่มีตัวเลข
ในหัวก็จะลำบากเทียวครับ วิชาการตรรกะ
หลักคิดในหัวเหมือนระบบที่ดึงออกมาใช้
ในชีวิตประจำวันได้แบบเข้าเนื้อเข้าใจ
แต่วิชาคณิตศาสตร์เกิน ชท้อข้าวซื้อของ
ทำงานก็ไม่เคยได้ใช้ตรีโกณถอดสแควรูท
เชิงซ้อนซะทีหัวแทบไม่ต้องคิดเลยยิ่งscan
จ่ายโอนตึ้งตั๊งเสร็จแล้วเดินจากกันไป
เห็นด้วยเพราะโดยส่วนตัววิชาชีพเราไม่ได้ใช้อ่ะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา