รังเกียจโรคประจำตัวที่ตนรู้สึกว่าจะทวีอาการมากขึ้นทุกวันเลย
และก็รังเกียจถึงขั้นไม่ชอบเอาเสียเลยที่คนชอบถามว่าๅ"เป็นอะไร"?
เราก็อดตอบสวนไปไม่ได้ว่า "เป็นแก่"ไง
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา