ว่าเคยตอบไปแล้วนะ "บุหรี่ที่สูบแล้ว ก้นไม่ต้องดับทิ้ง"
เพราะก้นจะถูกไฟที่ค่อยๆลามเลียลงมาพอดีแล้วดับเอง
ผู้สูบสามารถเคึ้ยวก้นอย่างกรอบมันส์อร่อยเพราะก้นบรรจุ
สารอาหารบำรุงร่างกายชนิดพิเศษไว้ตามอาการของโรค
รวมถึงเป็นสารอาหารบำรุงตัดนิโคตินสำหรับผู้ไม่เจ็บป่วย
ก็รออยู่นะ นวตกรรมนี้น่ะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา