ผมคิดว่า คงไม่มีใครจะเห็นว่าคณิตศาสตร์ไร้ประโยชน์อย่างแน่นอน แต่ว่าทุกอย่างก็ต้องมีที่มีทางมีกาลเทศของมัน
คณิตศาสตร์มีประโยชน์อย่างมากในวิชาวิทยาศาสตร์ อันนี้ใครๆ ก็รู้ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวหากคนที่ทำงานเกี่ยวกับวิทยาศาสต์จริงๆ จะไม่มีความรู้ที่ลึกซึ้งทางคณิตศาสตร์
แต่วิชาในสายสังคมศาสตร์ ตัวอย่างเช่น รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ถูกใช้งานอย่างน้อยมาก และถูกใช้เพียงความรู้ในระดับที่ประยุกต์มาแล้วอย่างเช่น สถิติ เป็นต้น คือไม่ใช่คณิตศาสตร์ที่เป็นคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (อาจจะเรียกวิชาแบบนั้นว่า "ปรัชญาคณิตศาสตร์" ก็คงได้) และมีวิชาบังคับเพียงหนึ่งถึงสองวิชา หากผมจำไม่ผิด
หมายความว่า การที่ใครจะนำอะไรไปใช้ประโยชน์นั้น มันขึ้นอยู่กับ "ตัวบุคคล" ด้วย พอๆ กับ สิ่งที่ถูกใช้ประโยชน์ (หมายความว่า "ประโยชน์" ในแง่หนึ่งก็เแ็นเรื่องอัตวิสัย ไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุวิสัยเพียงเท่านั้น)
ไม่แค่คณิตศาสตร์หรอก ทุกๆ อย่างในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้ "เคียว" จะมีประโยชน์อะไรเมื่ออยู่ในมือของช่างไม้ ที่ทั้งไม่รู้จักวิธีเกี่ยวข้าง และไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้าง ผิดกันกับ "สิ่ว" และในทางกลับกัน "สิ่ว" จะมีประโยชน์อะไรเมื่ออยู่ในมือของชาวนา ที่ทั้งไม่รู้วิธีใช้สิ่วและไม่จำเป็นต้องเจาะหรือแกะสลักไม้
1
ดังนั้นการจะบอกว่า คณิตศาสตร์ไม่มีประโยชน์ เพราะคนส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ใช่ทั้งนักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งานคณิตศาสตร์ และจำเป็นต้องใช้งานอย่างลึกซึ้ง และต่อยอดหลักวิชาของมัน ก็ย่อมจะไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมกับตัววิชาคณิตศาสตร์อยู่แล้ว
แต่ในทางกลับกัน การจะบอกว่า คณิตศาสตร์นั้นลุ่มลึกมาก เป็นพื้นฐานของวิทยาการต่างๆ หรือแม้กระทั่งว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจจักรวาล ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์มาก แต่คนทั่วไป กลับไม่ยอมนำเอาคณิตศาสตร์ไปใช้ประโยชน์เอง แบบนี้ก็ยังไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมกับคนที่ไม่จำเป็นต้องใช้คณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งที่มากไปกว่าการนับ หรือการจัดเก็บสิ่งของ (คนทั่วไปๆ นั่นแหละ) อีกเหมือนกัน
มันคือการแบ่งงานกันทำน่ะครับ ไม่จำเป็นที่ทุกคนในสังคมจะต้องเป็นนักปราชญ์ พอๆ กับที่ไม่จำเป็นที่ทุกๆ คนในสังคมจะต้องเป็นช่างตัดเสื้อ พอๆ กับที่ไม่จำเป็นที่นักปราชญ์จะไม่รู้จักเย็บปะเสื้อผ้าที่ขาดของตัวเองบ้างเท่าที่ทำได้ กับพอๆ ที่ช่างตัดเสื้อจะไม่สนใจศึกษาปรัชญาบ้างในยามที่เขามีเวลาเหมือนกัน
6 ถูกใจ
135 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 6
    โฆษณา