1 ต.ค. 2023 เวลา 05:43 • การตลาด
C Asean

เริ่มแล้ว! การนำเสนอแผนธุรกิจในวันสุดท้ายของการเรียน

Mini MBA New Business Development & Feasibility Analysis ผู้ที่ทำแผนเข้าตากรรมการได้คะแนนเยอะที่สุดในวันนี้จะได้รับใบ Certificate พิเศษแบบ Excellence ไปด้วย #NEOACADEMY #MINIMBA
โฆษณา