ลองสมมุติเล่นๆว่าหลุมดำเปรียบเสมือนกิเลส ที่หลอกล่อแสงให้ไหลเข้าไปในวังวนของหลุมดำแต่ก็ไม่ทั้งหมดเพราะมีหลายมิติที่เรามองไม่เห็น•••
→ ซึ่งเป็นมิติที่รอดจากการครอบงำของหลุมดำ
3
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา