จากปรากฎการณ์ "กางเกงขาดเป้า" น่าจะพอสันนิษฐานได้ว่า อวัยวะส่วนสำคัญที่อยู่ใต้ร่มผ้าของบุรษเพศนั้น มีอานุภาพทำลายล้างมหาศาล แม้ว่ามันจะถูกปกปิดเพื่อป้องกันความอ่อนไหวทางธรรมชาติแล้วก็ตาม ดังนั้นอาภรณ์อย่างกางเกง จึงช่วยให้ทุกก้าวย่างของนักรบ มีความคล่องตัว ทันทีที่ขาดเป้า "อาวุธจะหลุดร่วง" มันทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนว่า การห้ำหั่นอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ!
1
ข้อสันนิษฐานการนุ่งผ้าถุง/ผ้าซิ่น ของสตรีเพศ นั่นอาจเป็นเพราะตั้งแต่สมัยโบราณพันปี มนุษย์ทั้งโลกอยู่ภายใต้การปกครองแบบ "ปิตาธิปไตย" ชายเป็นใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด ดังนั้น แม้แต่เสื้อผ้าอาภรณ์ ชายก็กำหนดให้สตรีจะต้องอยู่ในสถานะตั้งรับ (ready to serve) และยังต้องพร้อม (Idle) สำหรับหน้าที่การตั้งครรภ์จนถึงการคลอด!
การนุ่งห่มอาภรณ์ในสมัยโบราณที่เรียกว่า "โจงกระเบน"จะพบได้ในชนชั้นสูงและชั้นกลาง ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ น่าจะเลียนแบบมาจากพวกฝาหรั่งตะวันตก ที่ผู้ชายจะนุ่งกางเกงทรงหลวมเมื่อเวลาขี่ม้านั่นเอง!
อธิบายแบบจริงจัง วิชาเกินไปบ้าง
แต่จริงใจนะคะที่รัก^^
1
  • 1
โฆษณา