ทุกวันนี้ชายพม่า ก็ยังนุ่งผ้าถุง หรือ โสร่ง อยู่เลย
พระด้วย นุ่งกระโปรงทุกวัน
ส่วนกางเกงเป็นที่นิยม เพราะคล่องตัวกว่านุ่งกระโปรงนะ
  • 1
โฆษณา