เพศชาย ล่าสัตว์ ทำนา ลำบากครับ
แต่อยู่บ้าน ก็เหมือนผู้หญิง
สมัยโบราณ จุดประสงค์ เพื่อปกปิดร่างกาย
ก่อน จะเป็นเรื่องความสวยงาม
ก็มีพัฒนาการ เครื่องแต่งกาย เริ่มจาก ชนชั้นนำ
เทคโนโลยี การผลิต เนื้อผ้า วัสดุ อุปกรณ์ ใหม่ๆ
โฆษณา