เป็น western culture ค่ะะ
หญิงไทย แต่เดิมนุ่งโจงฯห่มสไบ การสวมใส่ซิ่น น่าจะเป็นการผสานมาจาก พม่า & ลาว
ส่วนหนุ่มพม่าก็ยังนุ่งผ้าถุงอยู่แต่เดิม หนุ่มมลายูจะมีผ้าคาดคล้ายกระโปรงสั้นๆ สวมทับ 'เกงอิกทีนึง
ส่วนหนุ่มไทยโบราณในที่รโหฐาน ก็คล้ายๆ จะนุ่งผ้าเหมือนกันนะคะ คุ้นๆ มาจากหนัง ~ สุริโยไท ☺️
โฆษณา