เคยคิดอยู่เหมือนกันว่าเดินไปหาซื้อ
กางเกงไม่มีเป้า จะหาซื้อยากมาก
ถ้าชายใส่กางเกงไม่มีเป้า ก็คงคล้ายกับ
กางเกงบานเท่ากับกางเกงขาเดียวที่บานเท่า
กระโปรงเพราะสรีระที่ต่างกันจึงจำเป็นต้อง
สร้างเครื่องหุ้มห่มให้ปกป้องเหมาะกับการเคลื่อนไหวของชายชาตรีจนถึงปัจจุบัน
คิดไม่ออกว่า”ใส่กางเกงไม่มีเป้า”
ปัจจุบันถ้ายังไม่มีกางเกงตัวในภาพคงจะ
ไม่ต่างกับนายโทงเทง ขออย่าหาทำดีกว่า
แค่คิดก็โหวงเหวงวังเวงแว่วเหมือนระฆัง
สองตุ่มละ ส่วนคุณผู้หญิง ก็ถูกแล้วที่ใส่
กระโปรง แม้จะใส่กางเกงได้ก็ตามแต่
ธรรมชาติของร่างกายข้อจำกัดบางอย่าง
ทำให้ให้ต้องจัดชุดห่มนุ่งให้รองรับแก่การเช่นเดียวกัน ส่วนตัวแล้วคิดว่าจะแสดงเพศหรือจะ
สามารถใส่ร่วมกันได้ทั้งสองเพศก็ทำได้ด้วย
สังคมมนุษย์พยายามเลือกสรรค์กำหนดรูปแบบ
ให้เหมาะสมระดับนึงแล้ว
โฆษณา