ไปพบแพทย์แล้วแจ้งอาการที่เป็น ก่อนน่าจะดี ให้วินิจฉัยโรค ที่เหลือค่อยว่ากัน
โฆษณา