รักษาได้ค่ะ ยกเว้นยาบางตัวเป็นยานอกบัญชีจะต้องเสียเอง หรือการรักษาทางเลือกอื่นๆ แต่ส่วนใหญ่แพทย์จะจ่ายยาทั่วไปก่อน ไป รพ.ที่เป็นประกันสังคมของเราก่อนเขาจะวินิจฉัยและรักษาถ้าเกินศักยภาพเขาจะส่งต่อ รพ.ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง ซึ่งก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ 😊
โฆษณา