“ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว” ก็จริง แต่ความจริงก้อนนั้นก็มีหลายมุม
ดังนั้นมุมมองจึงหลากหลาย
ผมคิดว่าเน้นโฟกัสไปที่คีย์หลักของความจริงนั้น ‘ให้ถูกต้องตรงกัน’
น่าจะช่วยลดความขัดแย้งของการเห็นต่างได้ครับ
1
  • 1
โฆษณา