ความจริงมีสองแง่มุมคือ
ความจริงในแง่ของวัตถุ คือ ยีราฟกำลังวาดภาพสิงโตอยู่จริง ๆ
ความจริงในแง่ของภาพวาด คือ ภาพวาดที่ยีราฟวาดนั้นดูเหมือนเป็นอวัยวะเพศของสิงโตมากกว่า
ดังนั้น คำตอบของคำถาม "ความจริงเป็นอย่างไร" ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตีความความหมายของคำว่า "ความจริง" อย่างไร
หากเราตีความว่า "ความจริง" คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ โดยไม่คำนึงถึงมุมมองของผู้สังเกตการณ์ ความจริงก็คือ ยีราฟกำลังวาดภาพสิงโตอยู่จริง ๆ
แต่หากเราตีความว่า "ความจริง" คือสิ่งที่ปรากฏแก่ผู้สังเกตการณ์ ความจริงก็คือ ภาพวาดที่ยีราฟวาดนั้นดูเหมือนเป็นอวัยวะเพศของสิงโตมากกว่า
คำตอบทั้งสองแง่มุมนี้ต่างก็เป็นความจริงในตัวเอง แต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามองจากมุมมองใด
1
นอกจากนี้ รูปภาพนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดที่ว่า "ความจริง" อาจขึ้นอยู่กับมุมมองและประสบการณ์ของผู้สังเกตการณ์ สิ่งเดียวกันอาจถูกตีความได้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้มอง
โฆษณา