6 ต.ค. 2023 เวลา 03:29 • ธุรกิจ

Life when graduated

ชีวิตผ่านรัอนผ่านหนาวถึงคราวรับปริญญา
ผ่านกายาร้อนวิชาผ่านนานามาถึงวัน
ในวันรับปริญญานี้เป็นหนึ่งในไมล์สโตนสำคัญของชีวิต เป็นวันที่แสดงให้ทุกคนรับทราบถึงช่วงเวลาที่บ่มเพาะผ่านตลาดวิชามาถึงวันบรรจบ และพร้อมก้าวสำคัญไปถึงจุดต่อไปของชีวิต
การทำงานเองเป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญ วันรับปริญญา คือวันที่คุณจะได้พบผู้คนมากมายผ่านเข้ามาในชีวิต สิ่งหนึ่งในโลกอิเล็กทรอนิค แม้ ใบปริญญากลายเป็นตัวประกอบในวันจบ แต่สิ่งสำคัญคือคุณได้เฉลิมฉลองการก้าวผ่านช่วยวัยเด็ก สู่วัยผู้ใหญ่
วิชาที่คุณสร้างมาจะกลายเป็นปัญญาในการใช้หาเงิน ในทุกวิถีทางชีวิตมักเต็มไปด้วยหลายๆสิ่งให้คุณนึกถึง จงทำให้วันรับปริญญาของคุณเป็นวันหนึ่งที่คุณจะจดจำ จงทำให้วันรับปริญญาเป็นวันหนึ่งในการเรียนรู้ อย่ารังเกียจที่จะได้รับความรู้สึกชื่นชม ความรู้สึกชื่นมื่นในความเป็นจริงและความสุขในการเดินทาง
วิชาที่คุณสร้างจะกลายเป็นปัญญาในการใช้หาเงิน
บุรุษไร้นาม
โฆษณา