6 ต.ค. 2023 เวลา 13:14 • ปรัชญา
คิดว่า ผู้ชายเป็นคนเขียน
เพราะถ้าผู้หญิงเขียน ก็คงบอกว่ามีบุรุษและคนถ่อยที่เข้าใจได้ยาก
1
โฆษณา