ไต้หวัน

เทียนกังจ่งถัน (ตำหนักโป๊ยเซียน) เขตเถา-จู๋-เหมียว เกาะไต้หวัน

หน่วยงานการต่างประเทศจากไต้หวัน ในสายตรงได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คำสอนสายตรงในประเทศไทย ยาวนานกว่า 30 ปี และฟูมฝักผู้คนมากมายให้ปฏิบัติบนหนทางนี้ และสิ่งเหล่านี้คือความมุ่งหวังของพระปรมาจารย์แท้ที่สืบทอดมาแต่โบราณ ดังนั้นรูปแบบของการปฏิบัติและการใช้ชีวิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการยึดถือสิ่งเหล่านี้จนถึงที่สุด และแน่นอนว่าเสถียรมรรค(อีก้วนเต้า)สายตรงนี้ จึงเป็นหนทางแท้หรือเป็นหนทางของการปฏิบัติตรงที่แตกต่างจากคนทางของการปฏิบัติสายไม่ตรงต่างๆ ซึ่งรูปแบบในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่มีความเอาจริงเอาจัง
โฆษณา