8 ต.ค. 2023 เวลา 23:59 • ข่าวรอบโลก
อิสราเอล

สรุปความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ปาเลสไตน์ 8 ต.ค.66 เวลา 17:30 น.

อิสราเอลสั่งอพยพพลเรือนที่อยู่ใกล้กับฉนวนกาซาภายใน 24 ชม.
กลุ่มฮามาสแถลงสามารถจับตัวพลเรือนอิสราเอลได้
เป็นจำนวนมากและกระจายไปหลายพื้นที่ทั่วกาซ่า
ซึ่งการช่วยเหลือตัวประกันอาจทำได้ยากขึ้น
กลุ่มฮิสบัลเลาะห์ในเลบานอนทำการโจมตี
พื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอล
โดยฝ่ายอิสราเอลได้โจมตีตอบโต้กลับ
อิสราเอล
เสียชีวิต 300 คน
(ทหาร 26 คน)
บาดเจ็บ 1,100 คน
ปาเลสไตน์
เสียชีวิต 313 คน
บาดเจ็บ 1,800 คน
พลเรือนชาวไทย
เสียชีวิต 2 คน
บาดเจ็บ 8 คน
ถูกจับเป็นตัวประกัน 11 คน
แนวโน้มสถานการณ์
การตอบโต้ของฝ่ายอิสราเอลต่อกลุ่มฮามาสในกาซ่า
จะมีความรุนแรงมากขึ้นตามเจตนารมณ์ของ
นายกรัฐมนตรีอิสราเอล
ที่ต้องการให้กาซาอยู่ในสภาพเกาะร้าง
โดยฝ่ายอิสราเอลจะทำการขับไล่กลุ่มฮามาส
ที่อยู่ในดินแดนอิสราเอล
และตัดขาดความช่วยเหลือที่จะเข้าไปในกาซ่า
รวมทั้งการโจมตีเป้าหมายทางทหาร
และระบบสาธารณูปโภค
ขณะที่กลุ่มฮามาสอาจใช้ตัวประกันที่จับได้
ในการเจรจาต่อรองกับฝ่ายอิสราเอล
และอาจใช้เป็นโล่มนุษย์ในการป้องกันการโจมตี
จากอิสราเอล
หรือ ใช้ประโยชน์ด้านการปฏิบัติการข่าวสาร
(Information Operation หรือ IO)
หากตัวประกันเสียชีวิตจาการโจมตีของฝ่ายอิสราเอล
เพื่อสร้างความชอบธรรมและสร้างแนวร่วมจากกลุ่มต่างๆ ในการต่อต้านอิสราเอล
โฆษณา