สรุปความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ปาเลสไตน์ 9 ต.ค.66 เวลา 19.00น.

- อิสราเอลทำการปิดล้อมกาซ่าโดยวางกำลังพลสำรอง 100,000 คนตามแนวรั้วกั้นระหว่างกาซ่ากับอิสราเอล ขณะที่อิสราเอลยังคงโจมตีเป้าหมายในกาซ่าอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมีการปะทะกับกลุ่ม ฮามาสที่อยู่ในอิสราเอลในบางพื้นที่
ขณะที่มีรายงานการยิงจรวดจาก เลบานอน มายังตอนเหนือของอิสราเอล
2
- กลุ่มฮามาสจับตัวประกันไว้ 130 คน
เสนอแลกตัวประกันที่เป็นเด็กและผู้หญิงชาวอิสราเอล
กับเด็กและผู้หญิงชาวปาเลสไตน์ที่ถูกจับกุม
- อิสราเอล
เสียชีวิต 800 คน
(ทหาร 26 คน)
บาดเจ็บ 2,243 คน
- ปาเลสไตน์ กาซ่า/เวสต์แบงค์
เสียชีวิต 510/16 คน
บาดเจ็บ 2,751/80 คน
- พลเรือนชาวไทย
เสียชีวิต 12 คน
บาดเจ็บ 9 คน
ถูกจับเป็นตัวประกัน 11 คน (อยู่ระหว่างการประสาน
ของสถานทูตไทย)
แนวโน้มสถานการณ์
- การตอบโต้ของฝ่ายอิสราเอลต่อกลุ่มฮามาสในกาซ่า
จะมีความรุนแรงมากขึ้นตามเจตนารมณ์ของ นรม.อิสราเอล ที่ต้องการให้กาซาอยู่ในสภาพเกาะร้าง โดยฝ่ายอิสราเอลจะทำการขับไล่กลุ่มฮามาส
ที่อยู่ในดินแดนอิสราเอล และตัดขาดความช่วยเหลือ
ที่จะเข้าไปในกาซ่า รวมทั้งการโจมตีเป้าหมายทางทหารและระบบสาธารณูปโภค เพื่อกดดันให้ชาวปาเลสไตน์
ต่อต้านการกระทำของกลุ่มฮามาส
- ขณะที่กลุ่มฮามาสอาจใช้ตัวประกันที่จับได้
ในการเจรจาต่อรองกับฝ่ายอิสราเอล
และอาจใช้เป็นโล่มนุษย์ในการป้องกันการโจมตี
จากอิสราเอล หรือใช้ประโยชน์ด้านการปฏิบัติการข่าวสารหากตัวประกันเสียชีวิตจาการโจมตีของฝ่ายอิสราเอล
เพื่อสร้างความชอบธรรมและสร้างแนวร่วมจากกลุ่มต่างๆ ในการต่อต้านอิสราเอล
มีรายงานเพิ่มเติมว่า สหรัฐฯ
ั่สั่งให้ กองเรือสหรัฐฯ ที่ลอยลำอยู่ใน
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เคลื่อนเข้ามาที่อิสราเอล
ด้วยจุดประสงค์บางประการ !
โฆษณา