ถ้าไทย ดอกเบี้ย 5% เท่าสหรัฐอเมริกา จะเกิดอะไรขึ้น ?

อัตราดอกเบี้ย 5% ประเทศไทยเคยมีมาแล้ว ตัวเลขนี้ไม่ไกลเกินฝัน
หัวข้อที่น่าสนใจคือ ถ้าสมมติให้วันนี้ ประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยที่ 5%
มันจะเกิดอะไรขึ้น ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
  • 20
โฆษณา