10 ต.ค. 2023 เวลา 23:59 • ข่าวรอบโลก

สรุปความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ปาเลสไตน์ 10 ต.ค.66, 21.30น.

- อิสราเอลทำการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในกาซาอย่างต่อเนื่องโดยในห้วง 4 วันที่ผ่านมามีการโจมตีมากกว่า 800 เป้าหมาย เพื่อเตรียมส่งกำลังทางบกบุกเข้าไป
ในกาซา
2
- กาซาถูกตัดขาดการส่งอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ น้ำ เชื้อเพลิงและไฟฟ้าโดยอิสราเอล ขณะที่องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้เปิดเส้นทางเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
- สหรัฐฯ เตรียมให้การสนับสนุนทางทหารต่ออิสราเอลมูลค่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
- กลุ่มฮามาสเรียกร้องให้ชาวปาเลสไตน์เข้าร่วมต่อต้านอิสราเอล
- อิสราเอล
เสียชีวิต 900 คน
(ทหาร >26 คน)
บาดเจ็บ 2,600 คน
- ปาเลสไตน์ กาซ่า/เวสต์แบงค์
เสียชีวิต 787/18 คน
บาดเจ็บ 4,000/100 คน
- พลเรือนชาวไทย
เสียชีวิต 18 คน << จากเดิม 12 คน
บาดเจ็บ 9 คน
ถูกจับเป็นตัวประกัน 11 คน (อยู่ระหว่างการเจรจากับปาเลสไตน์)
แนวโน้มสถานการณ์
- การตอบโต้ของฝ่ายอิสราเอลต่อกลุ่มฮามาสในกาซา
จะมีความรุนแรงมากขึ้นตามเจตนารมณ์ของ นรม.อิสราเอล ที่ต้องการให้กาซาอยู่ในสภาพเกาะร้าง โดยฝ่ายอิสราเอลจะทำการขับไล่กลุ่มฮามาสที่อยู่ใน
ดินแดนอิสราเอล และตัดขาดความช่วยเหลือที่จะเข้าไปในกาซ่า รวมทั้งการโจมตีเป้าหมายทางทหารและระบบสาธารณูปโภค เพื่อกดดันให้ชาวปาเลสไตน์ต่อต้าน
การกระทำของกลุ่มฮามาส ทั้งนี้การบุกเข้ากาซาของอิสราเอลอาจทำให้ชาติอาหรับที่สนับสนุนปาเลสไตน์
เข้าร่วมต่อต้านอิสราเอล
- ขณะที่กลุ่มฮามาสอาจใช้ตัวประกันที่จับได้
ในการเจรจาต่อรองกับฝ่ายอิสราเอลในการแลกเปลี่ยนนักโทษชาวปาเลสไตน์ และอาจใช้เป็นโล่มนุษย์
ในการป้องกันการโจมตีจากอิสราเอล หรือใช้ประโยชน์ด้านการปฏิบัติการข่าวสารหากตัวประกันเสียชีวิต
จากการโจมตีของฝ่ายอิสราเอล เพื่อสร้างความชอบธรรมและสร้างแนวร่วมจากกลุ่มต่างๆ ในการต่อต้านอิสราเอล
โฆษณา