แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับการลงทุนมีเยอะมาก แล้วแต่ว่าเราจะรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหน และจะมีเงินลงทุนมากน้อยแค่ไหน เงินลงทุนต้องเป็นเงินที่พร้อมสูญเสียแล้วจะไม่กระทบกับการดำเนินชีวิตของตัวเราเอง
1.แอพเป๋าตัง จะสามารถลงทุนพันธบัตรรัฐบาลได้ในหัวข้อ วอลเล็ต สบม. , ลงทุนออมทองได้ในหัวข้อ Gold wallet และสุดท้ายลงทุนในหุ้นกู้คุณภาพได้ในหัวข้อ ซื้อขายหุ้นกู้
2.แอพธนาคารเกือบทุกธนาคารในไทย เช่น กสิกรไทย กรุงไทย ไทยพาณิชย์ กรุงศรีอยุธยา เกียรตินาคิน ตอนนี้สามารถลงทุนซื้อขายกองทุนรวมและหุ้นได้ รายละเอียดเยอะค้นหาได้ที่ยูทูป
3.แอพซื้อขายและออมทอง ที่เด่นดังก็จะมีแอพของร้านทองต่างๆเช่น ฮั่วเซ่งเฮง แม่ทองสุก YLG เป็นต้น
4.แอพซื้อขายกองทุนรวมต่างประเทศ StashAway รายละเอียดค้นหาได้ที่ยูทูป
โฆษณา