13 ต.ค. 2023 เวลา 06:07 • หุ้น & เศรษฐกิจ

อย่าหยิบยื่นเงินให้ลูก เพราะมันจะทำให้เขาอ่อนแอและพึ่งพิงเราอยู่เสมอ แต่จงสอนวิธีหาเงินให้กับเขาแทน

พ่อรวยสอนลูกลงทุน
rich dad ่s
guide to investing...............
ประโยคเด็ด
โฆษณา