รุ่นใหญ่จะนิ่งๆมากกว่า รุ่น 25-30 มีบ้างนั้นเพราะเพิ่งเจอคนไข้น่าหยุมมา ปรับอารมณ์ไม่ทัน
  • 2
โฆษณา