15 ต.ค. 2023 เวลา 14:16 • ความคิดเห็น
ความรักที่บริสุทธิ์ ไม่ใช่การมี"ความหวัง และคาดหวัง" ลักษณะจะเป็นการให้เผื่อแผ่ออกไปในรูปแบบต่างๆ สิ่งที่ได้รับคือ "ความสุขที่เกิดอยู่ในใจเราทันที" ❤😊
โฆษณา