16 ต.ค. 2023 เวลา 03:16 • ความคิดเห็น
NPC คือตัวประกอบ คนในสังคมเป็นเช่นนั้น
ตัวละครหลักจะเป็นได้เพียงหนึ่งตำแหน่ง
ชื่อในประวัติศาสตร์แต่ละคน จะมีทางเฉพาะ และชนรุ่นหลังได้ใช้คุณค่านั้น จนปัจจุบัน
หยุดหรือเชื่อต่อ จะสรุปอย่างไร !!!
โฆษณา