16 ต.ค. 2023 เวลา 08:58 • ความคิดเห็น
มันน่าจะเรียกว่าความเมตตามากกว่าค่ะ คือความเมตตาที่พระพุทธเจ้ามีให้แก่สัตว์โลก
โฆษณา