16 ต.ค. 2023 เวลา 10:08 • ความคิดเห็น
ลางสังหรณ์ของตัวเอง เกิดจากตรรกะในเรื่องขบวนการประเมิณประสพท์การณ์ต่างๆของตนเองมาจนเกิดเป็นภาพเล่าที่ชัดเจน เชื่อว่านั่นเป็นเรื่องของความกังวลหลายต่อหลายเรื่องผ่านจินตนาการที่คงเหลืออยู่ในส่วนตรึกตรองจากสมองเท่านั้น
โฆษณา