16 ต.ค. 2023 เวลา 11:40 • ความคิดเห็น
ให้ทำไปอีกสักอาทิตย์ การสื่อสารทางเดียว one way communication ผู้ทำจะเลิกล้าไปเอง
โฆษณา