16 ต.ค. 2023 เวลา 15:34 • ความคิดเห็น
ถ้าเป็นอมตะ หรือนิ่งอยู่เฉยๆแบบหินเวลาคงไม่สำคัญ แต่คนไม่เป็นอมตะหรืออยู่นิ่ง เวลาจึงสำคัญอย่างยิ่ง จะกำไรหรือขาดทุนกับการใช้มันก็ขึ้นอยู่กับคนนั้นเป็นสำคัญ
โฆษณา