16 ต.ค. 2023 เวลา 16:23 • ความคิดเห็น
ลึกๆในใจเชื่อว่าแทบทุกคนมีความคาดหวังค่ะ แต่เป็นความคาดหวังที่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ จึงเลือกที่จะปล่อยให้คนที่เรารักมีความสุข ความสุขของเขาในที่นี้คืออาจจะเป็นการรักคนอื่น เราจึงทำในสิ่งต่างๆที่คิดว่าทำได้ อาจจะคอยดูแลห่างๆ ช่วยเหลือต่างๆให้เขามีความสุขในชีวิต แบบที่รู้ว่าทำไปก็คงไม่ได้ทำให้เขาเลือกเราแต่ลึกๆในหัวใจเชื่อว่ามีความหวังเล็กๆแน่นอน
โฆษณา