17 ต.ค. 2023 เวลา 07:24 • ปรัชญา
สังขารน่าจะเป็นศัตรูตามธรรมชาติของมนุษย์โดยตรงนะครับ
โฆษณา