17 ต.ค. 2023 เวลา 08:36 • ความคิดเห็น
อย่างน้อยก็ต้องการรักตอบ รักคิอการให้และหวุังดีต่อกัน รักลูกคงไม่หวังผลเป็นวัตถุจากเขาแต่เรื่องผูกพันธ์ทางใจ กับคนรักก็ทัังกายใจ แมัอาจไม่อยู่ด้วยกัน แล้วก็มึทึ่ยอมตายแทนกัน
โฆษณา