18 ต.ค. 2023 เวลา 06:08 • ความคิดเห็น
วิธีสังเกตว่าอะไรคือ "ดี"
* ทำแล้วสบายใจ มีความสุข
* ทำแล้วเกิดคุณค่า คุณประโยชน์ ต่อตนเอง และผู้อื่น
จับหลัก "คิดดี พูดดี ทำดี" เป็นรากฐานของ mindset ที่ดี ไม่จำเป็นต้องค้นหา หรือตีความเยอะให้ยุ่งยาก
🙏❤😊
โฆษณา