งานเข้าแล้ว
กลายเป็นประเด็นที่ไม่คิดจะเป็นประเด็นขึ้นมาได้นะครับ
กับสีถุงเท้าของนายกฯ จากไทยแลนด์ที่ใส่ในวันเข้าพบปูติน... อ่านต่อ
24
โฆษณา