19 ต.ค. 2023 เวลา 04:41 • ความคิดเห็น
+ ลองศึกษา paradigm shift ค่ะ
- paradigm เหมือนเมล็ดพันธุ์
- mindset เหมือนกิ่งก้านใบที่ปรับเปลี่ยนง่ายกว่า paradigm
+ อีกประการ
- หากตอนนี้คุณรู้สึกตันกับคำว่า mindset แล้ว
- ลองปรับไปทำงานกับ paradigm
โฆษณา