สาย พันธุ์ มะพร้าว

สายพันธุ์มะพร้าว
มะพร้าวมีพันธุ์ต่างๆ มากมาย ในประเทศไทย พันธุ์มะพร้าวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่
มะพร้าวน้ำหอม
มะพร้าวกะทิ
มะพร้าวอ่อน
มะพร้าวแก่
มะพร้าวน้ำหอม เป็นพันธุ์ที่มีน้ำมะพร้าวหวาน และ หอมมาก นิยมนำไปดื่มหรือทำขนม
มะพร้าวกะทิ เป็นพันธุ์ที่มีเนื้อมะพร้าวอ่อน และ กะทิข้น นิยมนำไปทำแกง อาหารคาว และขนม
มะพร้าวอ่อน เป็นพันธุ์ที่มีเนื้อมะพร้าวอ่อน และ น้ำมะพร้าวหวานมาก นิยมนำไปทำขนมหวาน
มะพร้าวแก่ เป็นพันธุ์ที่มีเนื้อมะพร้าวแข็งและน้ำมะพร้าวน้อย นิยมนำไปทำกะทิ และ น้ำมันมะพร้าว
อ้างอิง :: สาย พันธุ์ มะพร้าว
โฆษณา