20 ต.ค. 2023 เวลา 12:30 • ความคิดเห็น
คนที่ตรง กับงานที่ทำ
อัจฉริยะ เรื่อง เทคโนโลยี
แต่เชื่อ เหอะ เรื่องบัญชี อาจโง่
เอาจริง คนเรา ชอบคนเอาใจ ปากหวาน
เรื่องอื่น ๆ แล้วแต่ ทัศนคติ
เช่น ชอบคนพูดมาก ไม่เหงาหู บางคนชอบ เงึยบ ๆ พูดน้อย เป็นต้น
แล้วก็ขึ้นกับ เรื่องที่คบ เพราะอะไร
ญาติ เพื่อน งาน ความรัก
คงวางใจไว้ต่างกัน
ตามประสบการณ์
คนชอบ คนที่ให้ และ เอาคืน
แมัจะ เคยช่วยในบางโอกาส และเคยทำให้เดือดร้อน บ่อยๆ กลับเป็น เรื่องดึ ที่ผ่านอะไรมาด้วยกัน
แต่ไม่ชอบ คนที่ ไม่ให้ ไม่เอา แม้เคยช่วยเหลือบ้างเล็กน้อย
เขากลับให้ใจ คนที่ทำให้เดือดร้อน มากกว่า
แต่ เมื่อเวลาผ่านไป แต่ละคนเกิดข้อจำกัด มากขึ้น เช่น อายุ ภาระ ที่ไม่สามารถ รองรับ ความเดือดร้อนนั้นได้อีก
ก็จะเปลี่ยนความคิด ครับ
โฆษณา