21 ต.ค. 2023 เวลา 00:41 • ข่าวรอบโลก
การดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบเป็นกลาง-ไม่เลือกข้าง เป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่สุด เพราะทุกประเทศจะโดนบีบให้เลือกข้างอยู่แล้ว ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ยิ่งถ้าลองเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆที่มีขนาดและศักยภาพไล่เลี่ยกับไทย ประเทศที่ประกาศจุดยืนเลือกข้าง มีเหตุผลแค่ไม่กี่ข้อ เช่น ตนเป็นประเทศคู่ขัดแย้ง หรือไม่ก็เพราะต้องการมี back-up เพราะอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องพึ่งพามหาอำนาจ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและความมั่นคง
สำหรับประเทศไทย หน่วยงานราชการที่มีคนเก่งๆระดับเก่งจริง-ดีจริงคือ ก.คลังและ ก.ตปท.
ประเทศเราอยู่รอดปลอดภัยมาจนทุกวันนี้ มิใช่เพราะโชคช่วย!! นอกจากนโยบายการต่างประเทศ ยังมีการฑูตในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับชายแดน ระดับจนท.รัฐ ไปจนถึงระดับเชื้อพระวงศ์ ที่ช่วยกันปกป้องอธิปไตยของประเทศ
หาศึกษาประวัติศาสตร์จะพบว่า จุดยืนของไทยไม่ใช่การเลือกข้าง แต่ไทยเป็น "มิตรประเทศ" กับทุกฝ่ายค่ะ ซึ่งมีน้อยประเทศนักที่จะทำได้!!
โฆษณา