21 ต.ค. 2023 เวลา 02:59 • อาหาร

ต้นมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทย

ต้นมะพร้าวเป็นพืชยืนต้นที่ปลูกกันทั่วโลก ในประเทศไทย ต้นมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ มีการใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของต้นมะพร้าว ทั้งผล น้ำกะทิ กะลา กาบมะพร้าว และเนื้อมะพร้าว ต้นมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทย ได้แก่
1. มะพร้าวน้ำหอม เป็นมะพร้าวที่ให้น้ำหวานหอม นิยมนำมาดื่ม รับประทาน หรือนำไปทำขนม
2. มะพร้าวอ่อน เป็นมะพร้าวที่ลูกยังอ่อน นิยมนำมารับประทานเนื้อมะพร้าวอ่อน น้ำกะทิ หรือนำไปทำอาหาร
3. มะพร้าวแกง เป็นมะพร้าวที่ให้เนื้อมะพร้าวเยอะ นิยมนำมาแกงหรือนำไปทำอาหาร
4. มะพร้าวทึนทึก เป็นมะพร้าวที่ให้เนื้อมะพร้าวเยอะ นิยมนำมาคั้นกะทิหรือนำไปทำอาหาร
5. มะพร้าวทะเล เป็นมะพร้าวที่ให้น้ำหวานหอม นิยมนำมาดื่มหรือรับประทาน
นอกจากนี้ ยังมีมะพร้าวพันธุ์อื่นๆ ที่นิยมปลูกในประเทศไทย เช่น มะพร้าวมะลิ มะพร้าวทราย มะพร้าวขี้เหล็ก เป็นต้น
โฆษณา