21 ต.ค. 2023 เวลา 05:41 • ท่องเที่ยว

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 1

โรงเรียนยอแซฟวิทยา ได้จัด ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ขึ้น กิจกรรมหลัก ๆ ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การรับความรู้ ณ สำนักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Space Inspirium), กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ทำฐานกิจกรรมชีวทางทะเล
และ ดำน้ำศึกษาแนวปะการังน้ำตื้น ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีวิทยากรและพี่ ๆ คอยให้ความรู้เด็กเป็นฐาน ๆ ไป สนุกและได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กัน
ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 1 ของโรงเรียนยอแซฟวิทยา
กิจกรรม STEM 10 ฐาน
สัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล
พี่วิทยากรจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ ในทะเลที่มีกระดูกสันหลัง พร้อมสัตว์ที่อยู่ในโหลดองและสัตว์สตัฟฟ์ อย่างเช่น ม้าน้ำ, ปลาปักเป้า และเต่ามะเฟือง
ฐานสัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล
ปะการัง
พี่วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับเรื่องปะการังแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่
ปะการังกิ่งก้าน เช่น ปะการังเขากวาง
ปะการังกลียบซ้อน เช่น ปะการังผักกาด
ปะการังแผ่น เช่น ปะการังเขากวางรูปโต๊ะ
ปะการังแท่ง เช่น ปะการังตุ่ม
ปะการังเคลือบ เช่น ปะการังกาแลกซี่
ปะการังก้อน เช่น ปะการังสมอง
ปะการังเดี่ยว เช่น ปะการังเห็ด
ฐานปะการัง
หอย
พี่วิทยากรสอนเด็ก ๆ เกี่ยวกับประเภทของหอย ลักษณะของหอย ซึ่งหอยนั้นเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ในไฟลัมมอลลัสกา (Mollusca) อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ มีจุดเด่น คือ มีเปลือกที่เป็นแคลเซียมแข็ง ใช้ห่อหุ้มลำตัว
หอยเปลือกเดียว (เด็ก ๆ เรียกหอยฝาเดียว) ได้แก่ หอยงวงช้าง, หอยเป๋าฮือ และหอยนมสาว เป็นต้น
หอยเปลือกคู่ (เด็ก ๆ เรียกหอยฝาคู่) ได้แก่ หอยแมลงภู่, หอยแคลง, หอยนางรมณ์ เป็นต้น
โฆษณา