21 ต.ค. 2023 เวลา 08:36 • ความคิดเห็น
ทำ ซ้ำๆ จนกลายเป็นนิสัยจริงๆครับ dont give up, สมัยนี้คาดหวังให้เกิดผลเร็ว พอไม่ได้ดั่งใจก็หมดหวังล้มเลิก สุดท้ายแล้ว นิสัยไม่เกิด mindset ไม่เกิด เพราะเรากำลังสร้าง mindset ที่สะดวกสบายอย่างเดียวให้กับตัวเอง ทางไหนง่ายก็จะไปทางนั้น แนะนำให้อ่าน Easy option & Hard option ครับ
โฆษณา