21 ต.ค. 2023 เวลา 09:34 • ความคิดเห็น
มีคำศิลเสมอกันจึงอยู่กันไดั แต่คนเราไม่ได้มึความสามารถเท่าหรือเหมือนกัน เช่นบางคนอาจไม่ได้เก่งเรื่องงาน แต่จัดการเรื่องอารมห์ หรือสถาการณ์วุ่นๆได้ ที่สำคัญเข้าใจกันและรู้บทบาทหน้าที่น่าจะไปกันได้ยาวกว่า
โฆษณา