21 ต.ค. 2023 เวลา 09:46 • ข่าวรอบโลก
จับคู่เหมือนคนละรุ่น แต่เขาก็ปัญหากันตลอด แล้วเรามีสัมพันธ์ที่ดีกับสองฝ่าย จึงอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก ถ้าเลือกขาใหญ่ที่น่าชนะคงเลือกเมกา แต่ทุกการตัดสินใจย่อมมีผลภายหลัง เช่นรีบเลือกข้างพูดออกไปแล้วต้องมาแถลงแก้ที่หลัง ถ้าเลือกชอบธรรมก็ต้องดูตามเนื้อผ้า แต่เลือกผลประโยนช์ทึ่ได้มากกว่าก็เลิอกฝ่ายเป็นต่อหรือชนะ มันเป็นทางสองแพร่ง
โฆษณา