21 ต.ค. 2023 เวลา 23:47 • ความคิดเห็น
Purpose หาเพื่อวัตถุประสงค์ใด?
ถ้าหาเกี่ยวกับเพื่อนก็ได้ทุกอย่าง
ถ้าหาเกี่ยวกับความรักหาคนมี
ควาคิดอ่านใกล้เคียงกัน
ถ้าหาเกี่ยวกับงานก็ต้องหา
ความสามารถที่แตกต่างเพื่อ
บูรณาการ กะแล้วแต่กรณีเนาะ
โฆษณา